3MC voor jouw gezondheid!

Klankmassage.(klankschaal therapie)

Inleiding:

In de meeste landen van Europa is er geen erkende opleiding tot Klank-massage-therapeut.In Duitsland wel. Deze erkende, geregistreerde opleiding wordt verzorgd door het Instituut van Peter Hess.
Peter Hess heeft jarenlang in Nepal en Tibet rondgezworven en daar onderzoek gedaan naar het gebruik van klankschalen.
In 1984 is hij er zelf mee gaan werken en ontwikkelde in die jaren de naar hem genoemde "Klang-Massage-Therapie".

Deze, door hem ontwikkelde methode gaat uit van de oude oosterse kennis over de geneeskrachtige werking van trillingen en klanken op het lichaam. Hij heeft deze kennis omgezet in een, voor de westerse cultuur te gebruiken, therapie.
De klank-massage wordt uitgevoerd met klankschalen.

Hoe werkt een klankschaal?
De klank van een schaal is afhankelijk van de samenstelling van de metalen die erin verwerkt zijn. In de originele Tibetaanse klankschaal worden 12 metalen verwerkt.

                                                        

Elk metaal heeft zijn eigen trilling.
Ons lichaam bestaat voor ongeveer 75 % uit water. Een gezond lichaam kent zijn trilling en beweging. Ook de afzonderlijke organen trillen met een eigen frequentie. Als er in het lichaam ziektes of blokkades ontstaan, worden deze frequenties verstoord. Er ontstaat een onbalans in het lichaam.
Door de trilling (en het geluid) van de klankschaal zal het lichaam eerst gaan meetrillen met de harmonische frequentie van deze schaal. Vervolgens zal het zich herinneren hoe zijn eigen frequentie en die van zijn organen in harmonische (gezonde) toestand behoren te zijn. Doordat het lichaam dit kopieert, wordt de balans in het lichaam hersteld.


Wat zijn de uitwerkingen van de klankschaal?

Je kunt als algemene regel aannemen, dat...
. de levensenergie wordt gestimuleerd
· er rust en ontspanning optreedt
· de mens, die een massage gehad heeft, beter slaapt
· de concentratie verbeterd wordt
· de bloeddruk genormaliseerd wordt
· het immuunsysteem in evenwicht komt
· de linker en de rechter hersenhelft op elkaar
  afgestemd worden
· de creativiteit wordt verhoogd
· de ademhaling wordt geharmoniseerd
. emoties kunnen worden verwerkt
· de mens  zich over het algemeen beter voelt en dat
  kan een genezingsproces ondersteunen.

De "klankmassage" is ook zeer werkzaam als geboortevoorbereiding, gehandicaptenbegeleiding, ouderenbegeleiding en stervensbegeleiding.

                           


Klankmassage wordt ook ingezet op scholen en in de logopaedie. Het is een manier van communicatie in het lichaam.
Zo kunnen gevoelens loskomen, zonder dat je ze benoemt.

                                  *   *   *