3MC voor jouw gezondheid!

SCHÜSSLER CELZOUTEN

Celzouten volgens Dr. Schüssler


Zout is leven !


Dat wist de arts Dr. Med. Schüßler reeds in de 19e eeuw.
Dr. Schüßler de grondlegger van de celzouttherapie was een arts die zocht naar een eenvoudige en doeltreffende geneeswijze. Hij ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de eigen lichaamscel.
Hij identifiseerde 12 zouten, inmiddels uitgebreidt tot 27 zouten, die onze cellen gebruiken om goed te functioneren en ontwikkelde daaruit een veelomvattend therapie progamma.

Wat zijn celzoutenCelzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de bouw van het lichaam. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Het zijn sterk verdunde mineralen. Door verdunning is het bijna onmogelijk teveel van deze stoffen in te nemen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Doordat het lichaams-eigene stoffen zijn kunnen ze gemakkelijk door de cellen worden opgenomen.
Er zijn geen omslachtige chemische afbraak- en opbouwprocessen nodig. Zo worden de nieren niet belast. Vandaar ook geen kans op bijwerkingen. Dit in tegen stelling tot bijvoorbeeld de gebruikelijke calcium-, magnesium- of ijzer-supplementen die je overal kunt kopen (voedings-supplementen).  Daarvan is de kans groot dat het lichaam de stoffen niet goed kan opnemen, verwerken en/of uitscheiden, omdat de moleculaire structuur hiervan volgens Dr. Schüßler te grof is.


 Gevolg van onvoldoende rust, voeding of een onevenwichtige levensinstelling zijn belangrijke aandachtspunten en kunnen met behulp van celzouten behandeld worden.


Als voorbeeld: IJzerpreparaten zijn voor het lichaam relatief moeilijk op te nemen. Vaak stijgt het ijzergehalte in het bloed alleen tijdens de inname van de preparaten, om vervolgens na beëindiging van de kuur weer in te zakken. Door de inname van ijzerpreparaten wordt de ijzerhuishouding buiten de cel aangevuld. Er staat dan niet voldoende ijzer in de cel tegenover. Een “gezond” evenwicht ontbreekt. Het lichaam kan het ijzer niet “vasthouden” en verliest het weer. Een gelijktijdige inname van ferrum phosphoricum – nr.3 ondersteunt de ijzeropname. Door de sterke verdunning van deze mineraal heeft het lichaam wel de mogelijkheid het fijnstoffelijke ijzermineraal op te nemen en vast te houden. Zo wordt een nieuw fysiologisch evenwicht binnen en buiten de cel gecreëerd.

Zie hieronder een eenvoudige uitleg van de werking van de celzouten:

  

                             Zie tekening:    

1. Een lichaamscel waar een mineraal ontbreekt, deze cel zal zich zonder dat mineraal voortplanten (incompleet). De “ziekte" blijft aanwezig.

2. De diagnose wordt gesteld, welk mineraal het lichaam nodig heeft, dmv. celzouten voegen we die hieraan toe.

3. Na verloop van een kuur met celzouten zijn de cellen weer compleet en zal de cel zich ook zo voortplanten. Genezing vindt plaats.

Laat je geheel vrijblijvend door ons adviseren.