3MC voor jouw gezondheid!

Mental coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Wij als coaches ondersteunen je bij het optimaal benutten van je capaciteiten op persoonlijk en zakelijk vlak, kijkend naar het doel in je leven en hoe dit te bereiken! 
“Dat wat voor en achter ons ligt, stelt maar weinig voor vergeleken met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen”

                                      * * *
Balans:

Wat zijn je overtuigingen?
De balans vinden in jezelf, in je werk en in relaties.
Als het evenwicht hersteld is kun je de rust vinden om verder te gaan.

Compassie:

Compassie/mededogen; deze "krachtige liefde" schenkt inzicht jouw grenzen te overschrijden die je door bijv. angst, vooroordelen of wantrouwen in je eigen hart hebt opgebouwd.

Helderheid:

''Helder denken'' Je gaat je belemmeringen ontleden en positief benaderen. Er wordt je een spiegel voorgehouden. Hierdoor wordt het doel, dat je wilt bereiken duidelijk en krijg je handvatten hoe daar te komen.

Bewustwording:

Door mental coaching wordt je je bewust van gedachten, gevoelens ,evtueel de achtergrond van eigen lichamelijke klachten/ziekte. Maar ook wordt je bewust van de wereld om je heen,de mensen.  
Wat heeft invloed op jou?

Uitdaging:

Durf jij de uitdaging aan te gaan met jezelf?  
Mag jij je kwetsbaar opstellen van jezelf?


"Als je zwak bent, ben je op je sterkst".   
Geef jezelf de ruimte om te overwinnen !!
Daar is moed voor nodig.


Bekijk met ons welke mogelijkheden je nieuwe IK voor jou in petto heeft.

Creativiteit:

Je hebt weer volledig inzicht in je eigen gedrag en hoe dat uitwerkt op je omgeving, zonder overtuigingen, dan ben je weer vrij, om je intuitie te volgen en om een actieve levenshouding aan te nemen.
Je bent weer vrij om te durven en te doen!!

                   Zelfvertrouwen!

Voor wie is het?

Het is voor iedereen die via een gestructureerde manier aan zichzelf wil werken. Het is een investering in jezelf. Het leert je om op een effectieve manier in het leven te staan en met geweldloze communicatie heel ver te komen.

Kijkend welke richting je op wilt, o.a. met behulp van Touch of Matrix, het Enneagram in combinatie met de Sedona -methode helpen we je je weg te vinden.


 •     Waar sta ik....
 •     Wie ben ik.....
 •     Mijn ware IK ???
Deze manier van werken in combinatie met andere therapien die wij geven, zoals Cranio-sacrale therapie evt. klankschaalmassage is heel werkzaam voor mensen die uit een depressie willen komen.                    
Denk hierbij aan:

Burn-out ~postnatale depressie ~manisch depressief

Hierbij beginnen we allereerst met rust te geven in het lichaam en de gedachten.
Vanuit die innerlijke rust gaan we opbouwend aan je zelfbeeld werken.

Op zoek naar jezelf !
Voorbij aan:
ingesleten patronen,overtuigingen,angst,onzekerheid,
verdriet,lichamelijke klachten,frustratie,
perfectionisme, vermoeidheid,overbelast raken,     leren we je omgaan met stress.
Wat is echt belangrijk voor jou?

Door inzicht te geven in je eigen structuren, zorgen we er samen voor dat de "puzzelstukjes" weer in elkaar vallen. Dan kan je leren omgaan met je valkuilen. Door deze te accepteren, zijn ze niet negatief, maar een leermoment. We wijzen je op de positieve aspecten ervan! En laten juist je sterke kanten naar de voorgrond komen.

Op deze manier komen we tot een scala aan mogelijkheden m.b.t. de klachten,die we behandelen. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, evalueren we tussendoor en kijken samen naar het coaching-/ behandelplan.

Overleg-observatie-duidelijkheid is hierin aan de orde.

Naast Mental Coaching werken we ook met:

 • Enneagram, EFT, Sedona Methode
 • Touch of Matrix
 • Cranio-sacrale therapie
 • Klankmassage
 • Kristallen
 • Mentale rugcorrectie
 • Reiki
 • Oorkaarsen
 • De helende reis

  Meer informatie over het enneagram en hoe dit gebruikt wordt om mensen meer inzicht te geven in hun handelen.
  Alle mensen zijn uniek, in veel opzichten lijken we op elkaar, maar toch zijn we allemaal verschillend. De vraag is: "Waarom zijn we verschillend?"
  Of nog fundamenteler: "Wie ben ik en wat kan ik doen aan mijzelf, zodat ik het beste uit mezelf kan halen en de mensen om mij heen kansen bied om het beste van zichzelf te geven?"

                 


Geschiedenis van het enneagram
Over hoe en wanneer het enneagram is ontstaan is niet veel bekend. Volgens de overlevering vond het enneagram zijn oorsprong meer dan 4500 jaar geleden. Het enneagram, “een eeuwenoud model”, dat je kan helpen antwoorden te vinden op vragen. Zoals: "Waarom ik in de ene situatie beter reageren kan dan in een andere, of waarom ik met de één goed op kan schieten, terwijl ik met de ander in conflict raak. Waar kan ik op letten als ik samenwerk met anderen? Waar zitten mijn sterke kanten en waar mijn (zwakke punten) valkuilen. "

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'model'. Wat we in het westen van het enneagram weten, danken we aan de Russische filosoof George Ivanovich Gurdjieff.

Negen perspectieven  (types)
Het enneagram is een model dat negen verschillende perspectieven beschrijft op leven en werk. Wanneer je voor het eerst kennismaakt met de negen enneagram-typen, zul je in ieder type aspecten van jezelf herkennen.
Bij nadere bestudering zal uiteindelijk blijken, dat slechts één type voor jou als passend wordt beschouwd.
Voor onze individuele ontwikkeling is het belangrijk, dat we deze strategie, in de vorm van basismotivatie en focus van aandacht, leren herkennen. Hierdoor kunnen we los komen van onze automatische piloot en leren dat "iets" anders kan.
Het enneagram is een goed hulpmiddel om te ontdekken waarom we dingen doen zoals we ze doen.
Het enneagram is relevant voor gedrag, maar gaat dieper, naar waar ons gedrag vandaan komt. Welke overtuigingen spelen er in ons?
Onthoud dat geen enkel type beter of slechter is, maar dat het enneagram een indicatie is van hoe je normaliter je aandacht focust.   

                                      
Meer informatie over de Sedona methode:

De weg naar innerlijke balans en persoonlijke vrijheid.

De meeste mensen verlangen naar een vorm van zekerheid, veiligheid, en vastigheid, die ze niet buiten zichzelf kunnen vinden. Hoe hard men ook zijn best doet. Het mooie hiervan is, deze kwaliteiten zijn binnen in ons al aanwezig ! We "moeten" ze alleen nog ontdekken.

Met de Sedona methode leren we met een bepaalde techniek onder begeleiding het

LOSLATINGSPROCES.

Zo eenvoudig klinkt het en zo eenvoudig kan het ook zijn. Het verandert je hele leven en geeft je bewustwording van "oude " overtuigingen, die je inderdaad kunt loslaten.

Het is alleen een besluit, aan jou de keuze !

“Dat wat voor en achter ons ligt, stelt maar weinig voor vergeleken met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen”

                                        * * *